מפגש אמן

סטודיו מחול שלם, יום א' 9.12, 11:00

מפגש אמן עם עין-יה כהן, רינת פז, נחם בייטנר, אסתי סן

אנו עובדות על שכלול היכולת התנועתית והאמנותית, באופן מובנה ומונחה מחד ופתוח לשיתוף פעולה מאידך, על מנת לבצע את הריקודים אותם אני מחברת. שותפות לעבודתי:רינת פז,נחם בייטנר, אסתי סן.

כמחברת ריקודים, הדרך בה אני הולכת היא שיח מתמיד בין ההגדרה המופשטת לבין "אהבות" , בין החוקיות הטמונה בחומר מסוים לבין דימויים פרטיים, בין אפשרות תיאורטית של תנועות [את התנועות אני מתארת בכתב התנועה[EWMN לבין מגבלות הגוף האנושי. בין ידיעה קוגניטיבית של מבנה הריקוד והפרטיטורה לבין חוויות הביצוע שלו. הדיאלוגים הם לעתים מאבק בין הדימוי החוץ תנועתי מחיי יומיום (הפרטי מאוד), לכאלו מעולם הספרות,המוסיקה,הציור ועוד לסדרת התנועות הנבחרת וחוקיה הפנימיים.

בהרשמה מראש machol.shalem@gmail.com